Θεματικές Ενότητες

Θεματική ενότητα 1: Προκλήσεις που απορρέουν από τη μετανάστευση, την τρομοκρατία και τις υβριδικές απειλές: Ο ρόλος της Ελλάδος.

Μετανάστευση

 • H μετανάστευση ως ζήτημα ασφάλειας.
 • Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης των βασικών αιτιών της μετανάστευσης.
 • Κύριες μεταναστευτικές διαδρομές - «βαλκανικός διάδρομος», Μεσόγειος: εμπειρίες, τάσεις, προκλήσεις.
 • Απαιτούμενα μέτρα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό των συνεπειών του φαινομένου.
 • Η σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης (comprehensive approach) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μετανάστευσης.

Τρομοκρατία

 • Πρόσφατες τάσεις και νέες προκλήσεις.
 • Η απομάκρυνση του ISIS από τη Συρία και το Ιράκ θα σημάνει μια νέα φάση της τρομοκρατίας;
 • Καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας. Ποια προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί;
 • Η σημασία της υποστήριξης περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπως η G5 Sahel.

Υβριδικός πόλεμος

 • Ένας εξελισσόμενος νέος τρόπος διεξαγωγής επιχειρήσεων.
 • Η πολυπλοκότητα του υβριδικού πολέμου.
 • Η υβριδική απειλή του ISIS για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Θεματική ενότητα 2: Θαλάσσια και ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο: Γιατί είναι σημαντικές για την Ευρώπη;

Θαλάσσια ασφάλεια

 • Γεωστρατηγική προοπτική της Ανατολικής Μεσογείου: τάσεις, προκλήσεις, ευκαιρίες.
 • Πειρατεία και ένοπλη ληστεία: Ποιες είναι οι πιθανότητες επανεμφάνισή τους στη λεκάνη της Μεσογείου;
 • Παράνομη διακίνηση και λαθρεμπόριο.
 • Θαλάσσια τρομοκρατία.
 • Το κλειδί για την επιτυχία: στενότερη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων χωρών.
 • Μεσόγειος: Το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης;

Ενεργειακή ασφάλεια

 • Η ενεργειακή ασφάλεια ως πολυδιάστατη έννοια.
 • Αγωγοί ενέργειας δια μέσου της Μεσογείου: Ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
 • Ασφάλεια ενεργειακών υποδομών από συμβατικές απειλές και κυβερνοπόλεμο.

Θεματική ενότητα 3: Αποτυγχάνoντας να προετοιμαστείς, προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Ο ρόλος της έγκαιρης προετοιμασίας στη διαχείριση κρίσεων.

 • Συστήματα ανίχνευσης του περιβάλλοντος και έγκαιρης προειδοποίησης.
 • Ο ρόλος της ορθής οργανωτικής δομής.
 • Στρατηγική και επιχειρησιακή σχεδίαση.
 • Επίγνωση του αντιπάλου.
 • Ανάπτυξη σεναρίων δυνητικών καταστάσεων κρίσεως.
 • Αντλώντας μαθήματα από το παρελθόν.
 • Αποτελεσματικός σχεδιασμός επικοινωνίας κρίσεων.
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση: στενή συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς δρώντες.

Θεματική ενότητα 4: Ηγεσία, πληροφορία και μέσα μαζικής ενημέρωσης: Κρίσιμοι παράγοντες στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσης.

 • Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ηγετικές ικανότητες διαχειριστών κρίσεων.
 • Αντιμετώπιση του άγχους κατά τη διάρκεια της κρίσης.
 • Η σημασία της ύπαρξης ακριβών πληροφοριών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης.
 • Εξετάζοντας το δίλημμα της ταχύτητας έναντι της ακρίβειας.
 • Μέσα ενημέρωσης και κρίση. Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τη διαχείριση των μέσων ενημέρωσης. Επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης.
 • Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στη διαχείριση κρίσεων.
 • Σχεδιασμός της επικοινωνίας μετά την κρίση.

Θεματική ενότητα 5: Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ διεθνών οργανισμών: Μία ουσιώδης προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

 • Συγκριτική ανάλυση σημαντικών διεθνών οργανισμών καιπροσπάθεια προσδιορισμού ρόλων αμοιβαίας ενίσχυσης.
 • Οφέλη από την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σημαντικών διεθνών δρώντων.
 • Η αξία της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.
 • Διαφορετικές προσεγγίσεις, ίδιος στόχος.
 • Διδάγματα από τη μέχρι τώρα συνεργασία.
 • Επιτεύγματα, πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής.
 • Δυνατότητες για καλύτερη συνεργασία.
 • Πιθανές προκλήσεις στο δρόμο για στενότερη συνεργασία.
 • Η σημασία των περιφερειακών οργανισμών.