Ανακοινώσεις

Δυνατότητα Εγγραφής

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα εγγραφής στο συνέδριο ΑΘΗΝΑ '18 μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας εγγραφής, θα είναι εφικτή έως τις 22 Οκτωβρίου 2018. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, δεν θα γίνονται δεκτές εγγραφές.