ΑΘΗΝΑ '18

Διεθνές Συνέδριο
Διαχείρισης Κρίσεων και Ασφάλειας

Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων:
Μετατρέποντας τον κίνδυνο σε ευκαιρία

13-15 Νοεμβρίου 2018

Αθήνα, Ελλάδα