Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διέυθυνση
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Στρατόπεδο Παπάγου
Λεωφόρος Μεσογείων 227 - 231
15451 Χολαργός, Αθήνα

Σχης (ΤΘ) Ιωάννης Κωστούλας
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων
E-mail: cmic.Athena18@gmail.com
Τηλ.: +30 2106572280, +30 2106572239
Κιν.: 6934870534

Επγος (ΜΗ) Βασίλειος Γαλάνης
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων
E-mail: cmic.Athena18@gmail.com
Τηλ: +30 2106575060
Κιν.: 6983529177