Εγγραφή

Πληροφορίες εγγραφής

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες, με σκοπό την ορθή προετοιμασία της διεξαγωγής του συνεδρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής (registration form) καθώς επίσης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση cmic.athena18@gmail.com με την ένδειξη θέματος "Εγγραφή", μια φωτογραφία προσώπου (αρχείο jpeg, μέγιστου μεγέθους 3 MB, με όνομα αρχείου, το ονοματεπώνυπο του εικονιζόμενου συμμετέχοντος).

Σε περίπτωση ακύρωσης, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ενημερώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στη διεύθυνση cmic.athena18@gmail.com, με την ένδειξη θέματος "Ακύρωση Συμμετοχής".

Φόρμα Εγγραφής