ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γεώργιος Αντωνακόπουλος

  Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
  1. ΕΠΩΝΥΜΟ: Αντωνακόπουλος
  2. ΟΝΟΜΑ : Γεώργιος
  3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : Αντώνιος
  4. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ : ΧΟ
  5. ΟΠΛΟ, ΒΑΘΜΟΣ : Πυροβολικό, Στρατηγός
  6. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 05 Ιαν. 1943
  7. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Κριθαράκια, Πατρών
  8. ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος, με 2 παιδιά
  9. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
  10. ΗΜΕΡΟΜ. ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ:
   1. Ανθυπολοχαγός 1967
   2. Υπολοχαγός 1970
   3. Λοχαγός 1974
   4. Ταγματάρχης 1979
   5. Αντισυν/ρχης 1985
   6. Συνταγματάρχης 1991
   7. Ταξίαρχος 1994
   8. Υποστράτηγος 1997
   9. Αντιστράτηγος 1999
   10. Στρατηγός 2001
  11. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ :
   1. Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ)
   2. Ανώτατη Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ)
   3. Όλα τα σχολεία του Όπλου του και άλλα γενικής μορφώσεως
  12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ : Πτυχίο Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.)
  13. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Αγγλικά
  14. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ :
   1. Αξιωματικός Βολής Υπομονάδων Πυροβολικού
   2. Διοικητής Υπομονάδων Πυροβολικού
   3. Διοικητής Υπομονάδος ΠΒ και Διευθυντής Γραφείων ΔΠΒ/ΓΕΕΦ
   4. Εκπαιδευτής στη Σχολή Πυροβολικού
   5. Επιτελής Επιχειρήσεων ΜΠ
   6. Επιτελής 2ου ΕΓ/ΓΕΣ
   7. Επιτελής Διευθύνσεων Πληροφοριών ( AFSOUTH)
   8. Διοικητής Μονάδας Πυροβολικού
   9. Διοικητής Συγκροτήματος Πυροβολικού (15 ΔΜΕΑ)
   10. Επιτελάρχης Μ/Κ ΜΠ
   11. Διευθυντής 1ου ΕΓ/ΓΕΣ
   12. Διοικητής 80 ΑΔΤΕ
   13. Διευθυντής Κλάδου Επιχειρήσεων του ΓΕΣ
   14. Διοικητής XΙΙ Μ/Κ ΜΠ
   15. Διοικητής Δ’ΣΣ (2 έτη)
   16. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού
  15. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ- ΜΕΤΑΛΛΙΑ :
   1. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας Α’, Β’ Τάξεως
   2. Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής
   3. Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα
   4. Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Τιμής
   5. Διαμνημόνευση Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου
   6. Αστέρας Αξίας και Τιμής
   7. Μετάλλιο Αξίας και Τιμής
   8. Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγ.Μονάδος Α’ Τάξεως
   9. Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α’ Τάξεως
   10. Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξκου Επιτελούς Α’ Τάξεως
  16. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ :Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)