Διατελέσαντες Αρχηγοί

ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΕΘΑ

1950-1951 ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ
1951-1952 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
1952-1954 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ
1954-1959 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΒΑΣ
1959-1962 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
1962-1965 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΙΛΗΣ
1965-1967 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΣ
1967 ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΥΓΕΡΗΣ
1967 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

1967-1973 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
1973 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ
1973-1974 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ
1974-1976 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΜΠΟΥΖΗΣ
1976 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΕΘΑ

1976-1980 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΟΣ
1980-1982 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΓΚΡΑΤΣΙΟΣ
1982-1984 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
1984-1989 ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
1989-1990 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ
1990-1993 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
1993 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ
1993-1996 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
1996-1999 ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ
1999-2002 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ
2002-2005 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
2005-2007 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ
2007-2009 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ
2009-2011 ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ
2015-2019 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
2019-2020 ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ