ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Συνέδρια

  Information and Psychological Operations (23-25 Απριλίου 2024)

  6ο Πανευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο Στρατιωτικής Ιατρικής (16-19 Απριλίου 2024)

  NATO Use of Civil Standards Workshop 2025

  NATO Training Technology Conference (NTTC) 2023

  Ημερίδα ΔΚΨΥΕΔ «Προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Ένοπλες Δυνάμεις»

  NATO Use of Civil Standards

  Διεθνές Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων «ΑΘΗΝΑ» 2021

  Συνέδριο Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε Επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων - MCC 2021

  Συνέδριο Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε Επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων - MCC 2021

  2o Συνέδριο Νομικού Σώματος

  27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (18-20 Οκτ 2018)

  1o Συνέδριο Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

  26ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

  Ημερίδα του ΓΕΕΘΑ σε Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  20ο Συνέδριο Βαλκανικής Στρατιωτικής Επιτροπής

  Ημερίδα Ειδικών Επιχειρήσεων “ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

  Ημερίδα Δνσης ΠΣΕΑ του ΓΕΕΘΑ

  25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

  24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

  19ο Συνέδριο Βαλκανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής (ΒΕΣΙ)

  18ο Συνέδριο Βαλκανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής (ΒΕΣΙ)

  17ο Συνέδριο Βαλκανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής (ΒΕΣΙ)

  Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ)

  Διεθνές Συνέδριο “ΑΘΗΝΑ”