Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, και στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων με σύμμαχες και φίλες Χώρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΓΕΕΘΑ, υπεγράφη στο Ερεβάν της Αρμενίας το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος– Αρμενίας» για το Έτος 2022.

Το εν λόγω πρόγραμμα υπεγράφη από τον Τμηματάρχη του Τμήματος Προγραμματισμού και Υλοποίησης Στρατιωτικής Συνεργασίας της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ, Σμήναρχο (Ι) Σωκράτη Σερβέ και τον Επικεφαλής του Τμήματος Αμυντικής Πολιτικής Και Διεθνών Συνεργασιών του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας κ. Levon Ayvazyan.

Το ΠΣΣ 2022, το οποίο αποτελεί συνέχεια του ΠΣΣ 2021, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεων:

● Την συνεργασία σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.
● Συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.
● Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ).
● Την ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων από την χρήση Συστημάτων Αεράμυνας.
● Συνεργασία στον τομέα της Στρατιωτικής Ιατρικής
● Επιτελικές Συναντήσεις των Διευθυντών των Κλάδων Στρατιωτικών Πληροφοριών.
● Επιτελικές συναντήσεις για την κατάρτιση και υπογραφή του ΠΣΣ 2023.

Το σύνολο των δράσεων του ΠΣΣ 2022, με την υπογραφή του οποίου επιβεβαιώνονται οι ισχυροί στρατιωτικοί δεσμοί των δύο Χωρών, αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο Χωρών, καθώς και στην ενίσχυση του επιπέδου διαλειτουργικότητάς τους, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Αρμενία ως πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.