Την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, ο Διευθυντής Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ Υποναύαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ, ο Πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθηγητής κ. Αθανάσιος – Μελέτιος Δημόπουλος και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητής κ. Νικόλαος Βούλγαρης, συνυπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του ΕΚΠΑ.

Σκοπός της σύμβασης είναι η υποστήριξη της ψυχικής υγείας και ευεξίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), μέσω της ανάπτυξης και χρήσης εξειδικευμένων Ψυχομετρικών Εργαλείων, για τον έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη ψυχικών νοσημάτων.

Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία προσδίδουν την δυνατότητα μεταξύ άλλων, για στοχευμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας του προσωπικού, με αποτέλεσμα την διασφάλιση του αξιόμαχου και της αποτελεσματικότητας των ΕΔ. Επιπλέον, σημαντικός είναι και ο κοινωνικός αντίκτυπος, καθώς η πρόληψη της ψυχικής νόσου και των πολυεπίπεδων συνεπειών της στο άτομο, έχει αντίστοιχες επιδράσεις στην οικογένεια, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ένα ακόμα βήμα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του ΕΚΠΑ (πατήστε εδώ), η οποία αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ, ως προς την διαλειτουργικότητα των ΕΔ και ειδικότερα την εξωστρέφειά τους προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, καθώς εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού των ΕΔ, και ενισχύει έτι περαιτέρω την επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξή τους.