Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο ΝΝΑ

Από την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία η Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ).
Η ΜΙΥΑ συστάθηκε και ενεργοποιήθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους ιατρικής περίθαλψης και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ).

Η μονάδα στεγάζεται σε ειδική πτέρυγα του ΝΝΑ. Η οργάνωση και η λειτουργία της είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, εξεταστήρια, εμβρυολογικό εργαστήριο, χειρουργείο, χώρο ανάνηψης, εργαστήριο σπέρματος και τράπεζα κρυοσυντήρησης. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της μονάδος είναι εξοπλισμένες και εφοδιασμένες με τεχνολογίες και προϊόντα υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ελέγχοντας και παρατηρώντας διαρκώς τις συνθήκες περιβάλλοντος, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα ποσοστά επιτυχίας στα υπογόνιμα ζευγάρια που προσφεύγουν σε αυτήν. Όλες οι διαδικασίες και διεργασίες εκτελούνται μέσω προτύπων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας.

Η λειτουργία της ΜΙΥΑ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της μέριμνας για το προσωπικό, θα συμβάλει τόσο στην άρση προβλημάτων υπογονιμότητας στελεχών των ΕΔ όσο και στην δραστική περιστολή της οικονομικής επιβάρυνσης τους λόγω του υψηλού κόστους των σχετικών θεραπειών. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της ΜΙΥΑ είναι: 2107261939, 2107261946.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ιατρικά Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Ιστοσελίδα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης ΑναπαραγωγήςΜονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής