Βοσνία – Ερζεγοβίνη – Επιχείρηση “ΑLTHEA”

Το ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης 28 και 29 Ιουνίου 2004 αποφάσισε τον τερματισμό της επιχείρησης Stabilization Force (SFOR).
Το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ με την απόφαση 1551 της 9ης Ιουλίου 2004 ζήτησε τη συνέχιση της επιχείρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την επιτυχή εκτέλεση της επιχείρησης Concordia στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αποφάσισε να αναλάβει μια μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση αυτή τη φορά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως διάδοχη του ΝΑΤΟ.

Η ΕΕ την 12 Ιουλ 2004 αποφάσισε, στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, την ανάληψη της επιχείρησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με την Κωδική Ονομασία ‘’AΛΘΑΙΑ’’. Η επιχείρηση θα εκτελείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διευθετήσεις του «BERLIN PLUS» μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου του 2004 και δεν έχει προσδιορισθεί η διάρκειά της.

H αποστολή της EUFOR είναι να διεξάγει επιχειρήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη με τη στρατηγική καθοδήγηση της ΕυρωπαΪκής Πολιτικής Ασφάλειας και ΄Αμυνας υπό την εξουσία του Συμβουλίου, για παροχή αποτροπής, συνεχούς συμμόρφωσης με την ευθύνη της εκπλήρωσης των καθοριζομένων στα παραρτήματα 1Α και 2 του Γενικού Πλαισίου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του DAYTON και να συνδράμει στη δημιουργία σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ, επ’ ωφελεία των προσπαθειών του Υψηλού Επιτετραμμένου του ΓΓ/ΟΗΕ.

Η επιχείρηση διατηρήθηκε στην αρχική συγκρότηση δυνάμεων για πέντε (5) εξάμηνα.

Στις 11 Δεκ 2006 εγκρίθηκε από τo Political Security Committee (PSC) της ΕΕ η μετάπτωση της επιχείρησης στην επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει 4 στάδια (Steps). Κατά την φάση αυτή προβλέπεται η τελική απόσυρση των δυνάμεων, με σταδιακή μείωση αυτών.

H έναρξη του 1ου σταδίου (step-1) της επόμενης φάσης ξεκίνησε στις 28 Φεβ 2006 και άρχισε η σταδιακή μείωση των δυνάμεων. Την παρούσα περίοδο ο συνολικός αριθμός των δυνάμεων ανέρχεται περίπου στα 2000 άτομα.

Την 12 Ιουλίου 2007 περατώθηκε με επιτυχία η Ελληνική συμμετοχή στο Πολυεθνικό Συγκρότημα Βορείου Τομέα (Multinational Task Force North – MNTF N) της επιχείρησης “AΛΘΑΙΑ” με έδρα την Τοuzla στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη και επαναπατρίστηκε το τελευταίο τμήμα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν σ΄ αυτό.

Στο Πολυεθνικό Συγκρότημα Βορείου Τομέα στο οποίο συμμετείχαν 14 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, και Φιλανδία) η Ελλάδα ως Έθνος Πλαίσιο (Framework Nation) ασκούσε την Διοίκηση από 1 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι και 27 Ιουνίου 2007. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά ανέλαβε Διοίκηση Τομέως σε Επιχείρηση Υποστήριξης Ειρήνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως – ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα ως Framework Nation κατόπιν της μετάβασης της Επιχείρησης στην επόμενη φάση (Step-1 την 28 Φεβ 2007) εξουσιοδοτήθηκε από την ΕUFOR και τα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη του MNTF – N να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις καθώς και τα υπογράψει το σχετικό Μemoradum of Understanding με τη Βοσνιακή Κυβέρνηση για την παράδοση της Βάσης Camp Eagle Base,(στο οποίο στρατωνιζόταν το πολυεθνικό συγκρότημα) στο Βοσνιακό Υπουργείο Άμυνας.

Η παράδοση της Βάσης πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2007. Σε ειδική τελετή στην οπoία παρέστησαν ο υπουργός Άμυνας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης Selmo Cikotic, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την Ελλάδα, διότι κατά την περίοδο της Διοικήσεως του Πολυεθνικού Συγκροτήματος Βορείου Τομέα επετεύχθει πλήρως η αποστολή της ειρηνευτικής επιχείρησης. Επισήμανε δε ότι η Ελληνική Διοίκηση ενέπνευσε την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση του τοπικού πληθυσμού και των αρχών στο έργο το οποίο απετέλεσε. Επίσης παρέστησαν ο Διοικητής του B΄ΣΣ ως εκπρόσωπος της Ελλάδος και o Διοικητής της ΕUFOR.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ όπως στον Πίνακα Ελληνικών Συμμετοχών σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης