Βόρειο Ιράκ – UNGCI

26 Ιούλιος 1991 – 11 Σεπτεμβρίου 2003

Από τα μέσα Ιουλίου 1991, δημιουργήθηκε ύστερα από την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ εκπροσώπου του ΟΗΕ και της Κυβερνήσεως του ΙΡΑΚ η αποστολή Φρουρών στο Β. ΙΡΑΚ με την ονομασία UNGCI (UN Guards Contigent In Iraq), στην οποία από 26 Ιουλίου 1991 συμμετείχε και η Χώρα μας με δύναμη τριάντα (30) στελεχών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. Η  Αποστολή των Φρουρών ήταν η επιτήρηση της περιοχής του Β. Ιράκ μετά την αποχώρηση των Ιρακινών δυνάμεων και η παροχή προστασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρείχαν βοήθεια στους τοπικούς Κουρδικούς πληθυσμούς.

Ακολούθως, μετά από σχετική απόφαση της Γραμματείας του ΟΗΕ για μείωση του συνολικού αριθμού των παρατηρητών της αποστολής, στη χώρα μας κατανεμήθηκαν οκτώ(8) θέσεις.

Τα επιμέρους έργα της αποστολής ήταν :
• Παροχή γενικής υποστήριξης.
• Προστασία προσωπικού και υλικού του ΟΗΕ.
• Παροχή υγειονομικής υποστήριξης.
• Παροχή υποστήριξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
• Έλεγχος πιστής εφαρμογής των σχεδίων ασφαλείας.

Την περίοδο πριν από την έναρξη του δευτέρου Πολέμου εναντίον του Ιράκ, η  χώρα μας συμμετείχε με επτά (7) στελέχη, πέντε (5) του Σ.Ξ., ένα (1) του Π.Ν. και ένα (1) της Π.Α..

Η εντολή της αποστολής ανεστάλη στις 20 Μαρτίου 2003 και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού, επαναπατρίστηκε και παρέμεινε υπό 48ωρη ετοιμότητα. Η αποστολή τελικά ολοκληρώθηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2003 με απόφαση του ΟΗΕ.

Μετά την απελευθέρωση του Κουβέιτ και με την ολοκλήρωση του πρώτου πολέμου εναντίον του ΙΡΑΚ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με την υπ’ αριθμ. 687/91 απόφασή του εγκαθίδρυσε την αποστολή Παρατηρητών των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στις δύο χώρες, ονομαζόμενη  UNIKOM (UN Irak–Kuwait Observation Mission), στην οποία από 26 Απρ 1991 συμμετείχε και η Ελλάδα με δύναμη επτά (7) Αξκών του ΣΞ, με την παρακάτω εντολή:

• Να επιτηρεί τη θαλάσσια δίοδο του Khawr Abd Allah και την αποστρατικοποιημένη Ζώνη (DMZ) κατά μήκος των συνόρων Ιράκ – Κουβέιτ.
• Να προσδιορίζει τις παραβιάσεις ανάμεσα στα δύο κράτη με τη φυσική της παρουσία και να επιτηρεί την Αποστρατικοποιημένη Ζώνη.
• Να παρατηρεί οποιαδήποτε εχθρική ή πιθανώς εχθρική ενέργεια επιχειρείται από το ένα κράτος προς το άλλο.

Την 13 Απριλίου 1991 η UNIKOM αποτελούμενη από 300 Παρατηρητές αναπτύχθηκε στην περιοχή με άμεση αποστολή την εγκαθίδρυση της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης κατά μήκος των συνόρων των δύο κρατών και τη σε 24ωρη βάση επιτήρησή της.

Το 1993 επεκτάθηκε η αρχική εντολή με την υπ’ αριθμ. 806/93 απόφαση του ΟΗΕ, με απώτερο σκοπό τη δυνατότητα ανάληψης δράσης σε περίπτωση ύπαρξης επεισοδίων και συμπληρώθηκε όπως παρακάτω:

• Να εμποδίσει ή να αποτρέψει μικρής έκτασης παραβιάσεων της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης και της μεθορίου μεταξύ των δύο κρατών.
• Να εμποδίσει ή να αποτρέψει προβλήματα που ανακύπτουν από την παρουσία Ιρακινών πολιτών στην Κουβετιανή πλευρά της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης.
Η αποστρατικοποιημένη ζώνη πλάτους 15 χιλιομέτρων εκτείνεται κατά μήκος της συνοριακής γραμμής ΙΡΑΚ – ΚΟΥΒΕΪΤ σε μήκος 200 χιλιομέτρων χερσαίο τμήμα και 40 χιλιομέτρων υδάτινο διάδρομο.

Την περίοδο πριν την έναρξη του δευτέρου Πολέμου εναντίον του Ιράκ στην Ειρηνευτική Αποστολή συμμετείχαμε με τέσσερα (4) στελέχη, μετά από σχετική απόφαση της Γραμματείας του ΟΗΕ για μείωση του συνολικού αριθμού των παρατηρητών της αποστολής.

Η εντολή της αποστολής ανεστάλη στις 20 Μαρτίου 2003 λόγω του επικείμενου νέου πολέμου στην περιοχή και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού, επαναπατρίστηκε και παρέμεινε υπό 48ωρη ετοιμότητα. Η αποστολή τελικά ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2003 με απόφαση του ΟΗΕ.