Τσάντ – “EUFOR TCHAD-RCA”

Οι βίαιες συγκρούσεις στο Darfur προκάλεσαν μεγάλο κύμα προσφύγων περίπου 230.000 ατόμων που κατάφυγαν στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η περιοχή βρέθηκε να αντιμετωπίζει μία κρίση ανθρωπιστικού χαρακτήρα χωρίς να έχει τη δυνατότητα να τη διαχειριστεί.

Με πρωτοβουλία της Γαλλίας συζητήθηκε η ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την αντιμετώπιση της κρίσης και κατόπιν σχετικής απόφασης (1778/2007) την 25η Σεπ 07 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ/ΗΕ), αποφασίστηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) η υποστήριξη ανάλογης επιχείρησης.

Η απόφαση προέβλεπε την ανάπτυξη πολυδιάστατης Διεθνούς Δύναμης στην περιοχή με την ονομασία MINURCAT (United Nations Mission in the Central Africa Republic and the Chad) για ένα χρόνο, καθώς και την εξουσιοδότηση στην ΕΕ να αναλάβει επιχείρηση με την ονομασία EUFOR (Europe Force) CHAD/RCA για ένα χρόνο περίπου μέχρι να αναλάβει η MINURCAT.

Η αποστολή της ΕΕ είχε ως σκοπό να:

α. Συνεισφέρει στην προστασία πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο και ιδιαίτερα προσφύγων ή ατόμων που έχουν εκδιωχθεί από τις εστίες τους.
β. Διευκολύνει τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, και την ελεύθερη κίνηση του προσωπικού της ανθρωπιστική βοήθειας, βοηθώντας στη βελτίωση του περιβάλλοντος ασφαλείας στην περιοχή των επιχειρήσεων.
γ. Συνεισφέρει στην προστασία του προσωπικού των ΗΕ, ευκολιών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και στη διασφάλιση της ελεύθερης κίνησης του υπόψη και του λοιπού προσωπικού.
Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ τον Δεκ του 2007 αποφασίστηκε η έγκριση συμμετοχής της χώρας μας με διάθεση προσωπικού και μέσων όπως:
α. Ενός (1) μεταφορικού αεροσκάφους C-130 για εκτέλεση τακτικών αερομεταφορών μεταξύ των αεροδρομίων N’DJAMENA και ABECHE.
β. Τριών (3) επιτελών προς υποστήριξη του Επιχειρησιακού Στρατηγείου (OHQ) στο Παρίσι.
γ. Ενός (1) επιτελούς προς υποστήριξη του Στρατηγείου Δυνάμεων στο Τσαντ.
Σε εκτέλεση της απόφασης ΚΥΣΕΑ διατέθηκε ένα (1) αεροσκάφος C-130, το οποίο συμμετείχε σε αποστολές και εκτέλεσε συνολικά 168 εξόδους που αντιστοιχούν σε 416,2 ώρες πτήσεως. Επίσης διατέθηκαν και 4 επιτελείς προς κάλυψη των θέσεων στα Αρχηγεία.