Ανακοινώνεται ότι το ΝΑΤΟ Rapid Deployable Corps-Greece (NRDC-GR) από τις 18 Δεκεμβρίου 2021 και μετά την επιτυχή διεξαγωγή της Άσκησης STEADFAST LEDA – 21 (STLE-21) (πατήστε εδώ), μετέπεσε σε κατάσταση «Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας» (Full Operational Capability – FOC) ως Χερσαία Τμηματική Διοίκηση Πολλαπλών Σωμάτων Στρατού (Multi Corps Land Component Command – MC LCC), δυνάμενο πλέον να αναλάβει την Διοίκηση έως 5 Χερσαίων Σχηματισμών επιπέδου Σώματος Στρατού (ΣΣ).

Η περίοδος προετοιμασίας του NRDC-GR για την ανάληψη του ρόλου MC LCC ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2019, με την κατάρτιση 3ετούς προγράμματος υλοποίησης (Implementation Plan), το οποίο συμπεριέλαβε το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών ώστε το Στρατηγείο να προχωρήσει στην μελέτη, δοκιμή και τελικό μετασχηματισμό της δομής και των διαδικασιών του.

Η επίτευξη της «Αρχικής Επιχειρησιακής Ικανότητας» (Initial Operational Capability – IOC) για την ανάληψη του ρόλου MC LCC ολοκληρώθηκε με το πέρας της τελευταίας φάσης της Άσκησης GORDIAN KNOT – 20 (GOKT-20) τον Νοέμβριο 2020 (πατήστε εδώ).

Το NRDC-GR είναι το πρώτο Στρατηγείο της Δομής Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (NATO Force Structure – NFS) με «Πλήρη Επιχειρησιακή Ικανότητα» διεύθυνσης χερσαίων επιχειρήσεων πολλαπλών ΣΣ υπό την διοίκηση μίας Διακλαδικής Διοίκησης της Συμμαχίας (Joint Force Command – JFC), προβάλλοντας έτσι το υψηλότατο επαγγελματικό επίπεδο του προσωπικού, την αρτιότητα του εξοπλισμού και το πνεύμα πρωτοπορίας του Στρατηγείου.