ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

2020ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Χ.Υ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
254
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
229
ΜΑΡΤΙΟΣ
193
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
182
ΜΑΪΟΣ
144
ΙΟΥΝΙΟΣ
115
ΙΟΥΛΙΟΣ 
366
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
625
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
297
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
332
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
288
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
192
ΣΥΝΟΛΟ
3217

Παρατηρήσεις

  • Για τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Τα παραπάνω συμβάντα παραβιάσεων των Εθνικών Υδάτων διαπράχθηκαν από το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και την Τουρκική Ακτοφυλακή.