ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

2019ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Χ.Υ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
254
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
229
ΜΑΡΤΙΟΣ
193
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
676

Παρατηρήσεις

  • Για τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Τα παραπάνω συμβάντα παραβιάσεων των Εθνικών Υδάτων διαπράχθηκαν από το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και την Τουρκική Ακτοφυλακή.