Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του, της Τρίτης 08 Mαρτίου 2022, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Δεμέστιχα Πέτρο
(2) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Φλάρη Νικόλαο
(3) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Τσιτσικώστα Γεώργιο
(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Χουδελούδη Άγγελο
(5) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κέλλη Γεώργιο
(6) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Σπανό Αναστάσιο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ιλαρίδη Άγγελο
(2) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κακαβά Λεωνίδα
(3) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Γρυμπίρη Θεμιστοκλή
(4) Αντιστράτηγο (ΑΣ) Παπαναγνώστου Ιωάννη

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιναύαρχο Λυμπέρη Παναγιώτη ΠΝ
(2) Αντιναύαρχο Δρυμούση Ιωάννη ΠΝ
(3) Υποναύαρχο Καμπουράκη Γεώργιο ΠΝ
(4) Υποναύαρχο Κατάρα Δημήτριο – Ελευθέριο ΠΝ
(5) Υποναύαρχο Λελούδα Φραγκίσκο ΠΝ
(6) Υποναύαρχο Πάττα Ιωάννη ΠΝ
(7) Υποναύαρχο (Μ) Παπαδημητρίου Χαρίλαο ΠΝ
(8) Υποναύαρχο (Μ) Κολοκούρη Κωνσταντίνο ΠΝ
(9) Υποναύαρχο (Ο) Ρυζιώτη Δημήτριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιναύαρχο (Μ) Μπαμπλένη Γεώργιο ΠΝ
(2) Υποναύαρχο Καλογερόπουλο Ιωάννη ΠΝ
(3) Υποναύαρχο Μήλα Δημήτριο ΠΝ
(4) Υποναύαρχο Ναούμ Μιχαήλ ΠΝ
(5) Υποναύαρχο (ΥΙ) Γκούμα Βασίλειο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Φασούλα Γεώργιο
(2 Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Καραδήμα Γεώργιο
(3) Υποπτέραρχο (Ι) Χατζήρη Πέτρο
(4) Υποπτέραρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίνο
(5) Υποπτέραρχο (Ι) Βαγενά Γεώργιο
(6) Υποπτέραρχο (Ι) Κυριάκου Γεώργιο
(7) Υποπτέραρχο (Ι) Γρηγοριάδη Δημοσθένη
(8) Υποπτέραρχο (Ι) Πανίδη Αντώνιο
(9) Υποπτέραρχο (Ι) Παπαχρήστου Βασίλειο
(10) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Τελλίδη Χρήστο
(11) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο
(12) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Χαλβατζή Αναστάσιο
(13) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Μπόζνο Δημήτριο
(14) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Χατζηγεωργίου Δημήτριο
(15) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Κωστόπουλο Παναγιώτη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Τσιλίκα Στέργιο
(2) Υποπτέραρχο (Ι) Βασιλείου Αντώνιο
(3) Υποπτέραρχο (Ι) Αγορογιάννη Γεώργιο – Αριστείδη
(4) Υποπτέραρχο (Ο) Γαβριηλίδη Γεώργιο

4. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Γιαννακάκη Σπυρίδωνα.