Το ΣΑΓΕ κατά την 6η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 09 Μαρτίου 2020, έκρινε ως ακολούθως :

  1. Στο Στρατό Ξηράς

α.         Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1)       Υποστράτηγο (ΠΖ) Δεμέστιχα Πέτρο

(2)       Υποστράτηγο (ΜΧ) Λύκο Ευάγγελο

(3)       Υποστράτηγο (ΠΖ) Κούκκο Δημήτριο

(4)       Υποστράτηγο (ΤΘ) Ρώσση Σπύρο-Γεράσιμο

(5)       Υποστράτηγο (ΠΖ) Ιλαρίδη Άγγελο

(6)       Υποστράτηγο (ΜΧ) Κακαβά Λεωνίδα

(7)       Υποστράτηγο (ΠΖ) Φλάρη Νικόλαο

β.         «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1)       Υποστράτηγο (ΜΧ) Λάλο Νικόλαο

(2)       Υποστράτηγο (ΠΒ) Βιτετζάκη Δημοσθένη

(3)       Υποστράτηγο (ΔΒ) Περβολαράκη Απόστολο

(4)       Υποστράτηγο (ΠΒ) Πουλιανίτη Χρήστο

(5)       Υποστράτηγο (ΠΖ) Σουρβά Ιωάννη

  1. Στο Πολεμικό Ναυτικό 

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α.         Υποναύαρχο Δρυμούση Ιωάννη ΠΝ

β.         Υποναύαρχο (Μ) Μπαμπλένη Γεώργιο ΠΝ

  1. Στην Πολεμική Αεροπορία 

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενής θέσης, τον Yποπτέραρχο (Ι) Γκοντικούλη Ιωάννη.

  1. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Διατηρητέους» τους:

α.         Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Ζαρκάδη Παναγιώτη

β.         Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σολκίδη Κωνσταντίνο

γ.         Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Οικονομίδη Δημήτριο

  1. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών 

α.         «Διατηρητέους» τους:

(1)       Ταξίαρχο (ΟΕ) Χατζηγιαννάκη Ιορδάνη

(2)       Ταξίαρχο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη

β.         «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Αντωνόπουλο Παναγιώτη.

  1. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων 

                        «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Παπαγεωργίου Αθανάσιο.

  1. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων 

                        «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Γουρδούπη Ιωάννη.