ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζεται ότι, η διαδικασία υποβολής αίτησης κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές  Ελλήνων-ίδων εξωτερικού, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.