Την Πέμπτη 05 Ιανουαρίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄ κ. Ιωάννη – Μιλτιάδη Νικολαΐδη, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, και συζήτησαν θέματα που άπτονται των νέων αρμοδιοτήτων του.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στο ισχυρό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή ως απότοκο των δυναμικών στρατιωτικών συνεργασιών που έχουν αναπτύξει, καθώς και στις διαρκώς ενισχυόμενες δράσεις επιχειρησιακής συνεργασίας και συνεκπαίδευσης με φίλους, συμμάχους και εταίρους μας, οι οποίες υποστηρίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας.