Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις Συνόδους των Στρατιωτικών Επιτροπών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε με την Εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ Πρέσβη κ. Βασιλική Γούναρη, τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ Σύμβουλο Πρεσβείας Α΄ κ. Γάσπαρη Βλαχάκη και τον Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ Αντιστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεών του, επισημάνθηκε η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, τόσο μέσα από τις αναληφθείσες δράσεις, πρωτοβουλίες και επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όσο και με την συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε διμερή και πολυμερή εταιρικά σχήματα αμυντικών συνεργασιών.

Αναλύθηκαν επίσης οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ως αποτέλεσμα των εστιών αστάθειας στην Συρία, στην Λιβύη, στον Λίβανο και προσφάτως στο Σουδάν, ενώ διατυπώθηκαν απόψεις και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τις συνόδους των Στρατιωτικών Επιτροπών του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν χώρα στις 10 και 11 Μαΐου αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως επίσης και οι ανακύπτουσες προκλήσεις ασφάλειας στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο λόγω της εξελισσόμενης Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Κατά την διάρκεια των συζητήσεων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισήμανε ότι ο αναθεωρητισμός στην περιοχή μας δεν είναι αποδεκτός από όπου και αν προέρχεται.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε από τις Στρατιωτικές Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ για θέματα της αρμοδιότητάς τους, και πραγματοποίησε συναντήσεις με το προσωπικό των Αντιπροσωπειών, το οποίο συνεχάρη για την αποτελεσματικότητα και τις προσπάθειές του ως προς την ανάδειξη του σταθεροποιητικού ρόλου της Ελλάδας στο πλαίσιο των σημαντικών αναδυόμενων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δύο διεθνείς οργανισμοί.

Τέλος, παρείχε κατευθύνσεις για διαρκή εγρήγορση και συμμετοχή στην αποτελεσματική διαχείριση του φάσματος των θεμάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, εστιάζοντας παράλληλα και σε αυτά που αποτελούν τον πυρήνα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και προάγουν το εθνικό συμφέρον.