Από την Κυριακή 11 Ιουλίου έως την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) ΔΑΝΙΟΛΟΣ συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση «BREEZE 2021» στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η οποία διοργανώθηκε από το Ναυτικό της Βουλγαρίας.

Στην άσκηση εκτελέστηκαν αντικείμενα όλων των μορφών Ναυτικού Πολέμου σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής, και συμμετείχαν σε αυτή μονάδες του Ναυτικού της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας, καθώς και προσωπικό από την Αλβανία, το Βέλγιο, τη Λετονία και την Πολωνία. Επίσης, στο Διευθύνων Επιτελείο της άσκησης συμμετείχε προσωπικό του ΠΝ και του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής [(ΚΕΝΑΠ) – NATO MARITIME INTERDICTION OPERATIONAL TRAINING CENTRE (NMIOTC)] του ΓΕΕΘΑ.

Η «BREEZE» αποτελεί άσκηση INVITEX / MAREX / LIVEX που διοργανώνει σε ετήσια βάση η Βουλγαρία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας με σκοπό την προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής και τακτικής διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των ναυτικών μονάδων των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν σε αυτή.