Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (European Union Military Committee – EUMC) σε επίπεδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας, υπό τον Πρόεδρό της Στρατηγό Claudio Graziano.

Κατά την διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκε το αναθεωρημένο προσχέδιο του κειμένου της «Στρατηγικής Πυξίδας» (Strategic Compass) της ΕΕ, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο οπότε και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων που αφορούν στις στρατιωτικές πτυχές του, με έμφαση στην ανάπτυξη της Rapid Deployment Capacity της ΕΕ, στην διαμόρφωση των συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεση των επιχειρήσεων αυτής, στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων και στην ενίσχυση των εταιρικών της σχέσεων.