Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος προήδρευσε σε σύσκεψη του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ», και κατά την οποία εξετάστηκαν θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

● Ανανέωση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), της ΣΣΕ με τίτλο «Κρυπτογραφία Ανάλυση και Συστήματα Πληροφοριών».
● Ίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙΠΜΣ) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με τίτλο «Θαλάσσια Περιβαλλοντική Μηχανική» (Marine Environmental Engineering).
● Ίδρυση και λειτουργία ΔΙΠΜΣ Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).
● Ίδρυση και λειτουργία ΔΙΠΜΣ, της ΣΙ με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στην Αεροναυπηγική / Advance Technologies in Aeronautics».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, o Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, καθώς και οι Διοικητές και Κοσμήτορες των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.