ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

2023ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Χ.Υ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
158
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
147
ΜΑΡΤΙΟΣ
157
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
101
ΜΑΪΟΣ
88
ΙΟΥΝΙΟΣ
75
ΙΟΥΛΙΟΣ
183
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
909

Παρατηρήσεις

  • Για τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Τα παραπάνω συμβάντα παραβιάσεων των Εθνικών Υδάτων διαπράχθηκαν από το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και την Τουρκική Ακτοφυλακή.