ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

2022ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Χ.Υ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
132
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
107
ΜΑΡΤΙΟΣ
93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
205
ΜΑΪΟΣ
44
ΙΟΥΝΙΟΣ
60
ΙΟΥΛΙΟΣ
151
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
172
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
147
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
176
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
149
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
145
ΣΥΝΟΛΟ
1581

Παρατηρήσεις

  • Για τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Τα παραπάνω συμβάντα παραβιάσεων των Εθνικών Υδάτων διαπράχθηκαν από το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και την Τουρκική Ακτοφυλακή.