Σουδάν – UNMISUD

Η ειρηνευτική αποστολή για το Σουδάν ΑΜΙS, έχει αναπτυχθεί από τον Ιούνιο του 2004 στο Al Fasher (Darfur) με στρατιωτική δύναμη 1056 ατόμων και 10 παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει χαρακτηριστεί ως επιχείρηση παρακολούθησης / εξακρίβωσης Κεφαλαίου VI του Χάρτη των ΗΕ.

Το κεφάλαιο VI περιλαμβάνει επιχειρήσεις μετά την συγκατάθεση της χώρας. Οι δυνάμεις αποστέλλονται μετά την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός και έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την επιτήρηση και τον διαχωρισμό των αντιμαχόμενων πλευρών.

Αποστολή της επιχείρησης είναι η δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης των ΗΕ για την υποστήριξη της ειρήνης στο Σουδάν και την παροχή βοηθείας στην Κυβέρνηση και την  SPLM  (Sudan People’s Liberation Movement) για την εφαρμογή των όρων και διατάξεων της Συμφωνίας Ειρήνης, που υπογράφηκε στο Ναϊρόμπι.

Η συνολική δύναμη της AMIS, που προέρχεται από τα κράτη της Αφρικανικής Ένωσης, ανήρχετο σε 10.130 στρατιωτικούς (750 παρατηρητές, 160 επιτελείς, 4.150 άτομα σε δυνάμεις προστασίας και 5.070 σε τμήματα υποστήριξης όπως μεταφορών, μηχανικού, υγειονομικού, κλπ.) καθώς και 755 αστυνομικούς. Η Απόφαση των Η.Ε. περί αποστολής Ειρηνευτικής Δύναμης προέβλεπε επίσης στενή συνεργασία με την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν.

Βασική της αποστολή της επιχείρησης είναι η παροχή υποστήριξης για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συνολικής Ειρηνευτικής συμφωνίας του Ναϊρόμπι που υπεγράφη την 9 Ιαν 05 μεταξύ κυβέρνησης και ανταρτών, και αφορά την διαδικασία ειρήνευσης Βορρά – Νότου.

Με την υπ’αριθμόν 1 Απόφαση ΚΥΣΕΑ/9 ΜΑΙ 2005 διατέθηκαν 2 Αξκοι (1 ΣΞ και 1 ΠΝ) στην υπόψη αποστολή. Με την δημιουργία του Νοτίου Σουδάν τα παραπάνω στελέχη ενετάχθηκαν στην επιχείρηση UNIMISS (διαδέχθηκε την UNMISUD) με έδρα το Ν. Σουδάν.

Το ΣΕΠ 2011  επαναπατρίσθηκε ο 1 επιτελής του ΠΝ και το ΔΕΚ 2011 ο έτερος του ΣΞ.

Επίσης στο πλαίσιο της υποστήριξης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην επιχείρηση της AMIS, ένα ελληνικό αεροσκάφος C-130 μετέφερε υλικά και εξοπλισμό του Τάγματος της Σενεγάλης, από τη Σενεγάλη στο Σουδάν κατά το διάστημα από 17 έως 29 Αυγούστου 2005.