Για να δείτε την Προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

Για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής, πατήστε ΕΔΩ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται η 26η Απριλίου 2022.