Η Σχολή Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή,
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της
εκάστοτε Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής
Άμυνας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15:00 της 30 Ιουνίου 2022.

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ: