Για να δείτε την προκήρυξη διαγωνισμού μετατάξεως Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση κενών θέσεων Λοχαγών του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των ΕΔ Έτους 2021, πατήστε ΕΔΩ.