ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  ΟΔΗΓΙΕΣ

  ENTYΠΟ Α

  EΝΤΥΠΟ Β

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

  ΟΔΗΓΙΕΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΑΙΤΗΣΗ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

  ΟΔΗΓΙΕΣ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕΘΑ

  ΟΔΗΓΙΕΣ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ΑΙΤΗΣΗ)

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 3,4,5 (ΕΚΒΑ)