Πρώην Γιουγκοσλαβία Δημοκρατίας Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) – NHQ – SKOPJE

Στα πλαίσια αναθεώρησης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική, δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2002 ένα νέο Στρατηγείο στα Σκόπια (NHQS) από τη συγχώνευση των δύο υπαρχόντων Στρατηγείων στην ΠΓΔΜ, του Στρατηγείου Μετόπισθεν της KFOR και της Ταξιαρχίας της Επιχείρησης “AMBER FOX”.

To NHQ Skopje , υπό τη διοίκηση του Ανωτέρου Στρατιωτικού Αντιπροσώπου (SMR), υπάγεται κατευθείαν στον Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Νοτίου Ευρώπης (COM JFC Naples).

Tο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στα SKOPJE παρέχει υποστήριξη στους Παρατηρητές των Διεθνών Οργανισμών με σκοπό να συμβάλει στη σταθερότητα της χώρας και της περιοχής με επιμέρους έργα, όπως παρακάτω:

α Διευκόλυνση στην ανταλλαγή και αποδέσμευση πληροφοριών, με σκοπό την υποστήριξη και τη Στρατιωτική συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, που θα κριθούν κατάλληλες από τις αρχές του ΝΑΤΟ και Κυβέρνησης.

β Συνεργασία με άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

γ. Σε συνεργασία με τον πρεσβευτή του ΝΑΤΟ στην ΠΓΔΜ, εκτελεί καθήκοντα συνδέσμου με τις Κυβερνητικές αρχές ανάλογα με την περίπτωση.

δ. Υποστήριξη της KFOR και εξασφάλιση των γραμμών επικοινωνιών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου και του συντονισμού των δραστηριοτήτων των Εθνικών Στοιχείων Υποστήριξης.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ όπως στον Πίνακα Ελληνικών Συμμετοχών σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης