ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Εναέριος Χώρος - Αρχείο Παραβάσεων/Παραβιάσεων

  Συγκεντρωτικά 2024

  Συγκεντρωτικά 2023

  Συγκεντρωτικά 2022

  Συγκεντρωτικά 2021

  Συγκεντρωτικά 2020

  Συγκεντρωτικά 2019

  Συγκεντρωτικά 2018

  Συγκεντρωτικά 2017

  Συγκεντρωτικά 2016

  Συγκεντρωτικά 2015

  Συγκεντρωτικά 2014

  Συγκεντρωτικά 2013

  Συγκεντρωτικά 2012

  Συγκεντρωτικά 2011

  Συγκεντρωτικά 2010

  Συγκεντρωτικά 2009