Για να δείτε τις ονομαστικές καταστάσεις υποψηφίων που
υπεβλήθησαν σε αθλητικές δοκιμασίες και κρίθηκαν κατάλληλοι ή
ακατάλληλοι ή δεν προσήλθαν σε αυτές, πατήστε ΕΔΩ.