Την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Βάση Τάραντα της Ιταλίας η παράδοση καθηκόντων Διοικητού εν Πλω (COM FHQ) της επιχείρησης IRINI από τον Αρχιπλοίαρχο Θεόδωρο Μικρόπουλο ΠΝ στον Ιταλό Υποναύαρχο Stefano Frumento, παρουσία του Ιταλού Διοικητή της επιχείρησης Ναυάρχου Fabio Agostini.

Ο Αρχιπλοίαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ εκτέλεσε τα καθήκοντα Διοικητού εν Πλω (COM FHQ) της επιχείρησης IRINI κατά τους τελευταίους έξι μήνες, με πλοία έδρας Διοικητού διαδοχικά τη Φρεγάτα (Φ/Γ) ΑΔΡΙΑΣ και τη Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ, υποστηριζόμενος από το Εν Πλω Επιτελείο της Επιχείρησης (FHQ), το οποίο μεταξύ άλλων στελεχώνεται και από 14 Έλληνες επιτελείς. (Δείτε εδώ)

Επίσης από την Πέμπτη 01 Απριλίου 2021 ο Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Μάγκος ΠΝ παρέλαβε καθήκοντα Επιτελάρχη στο Στρατηγείο της επιχείρησης IRINI στην Ρώμη από τον General Filippo Quagliato, και προβλέπεται να παραλάβει καθήκοντα Διοικητού εν Πλω (COM FHQ) μετά από 6 μήνες.