Παλαιστίνη

9 Νοεμβρίου 1995 – 25 Ιανουαρίου 1996

Με την υπογραφή από το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους των Συμφωνιών της Ουάσιγκτον (13 Σεπτεμβρίου 1995) στα πλαίσια των αποφάσεων του Όσλο, άρχισε η ουσιαστική ενεργοποίηση της Ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι  κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να στείλει παρατηρητές αλλά και να αναλάβει το συντονισμό της όλης επιχείρησης.

Το  1995, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στην προετοιμασία και παρακολούθηση των Παλαιστινιακών Εκλογών. Η συνδρομή της αφορούσε στην οργάνωση, στο συντονισμό και στην παρακολούθηση των εκλογών, σύμφωνα με τους Διεθνείς κανόνες.

Στα πλαίσια των καθηκόντων αυτών, εγκατέστησε στην περιοχή μια Ευρωπαϊκή Εκλογική Ομάδα, ενώ συστάθηκε και Ευρωπαϊκή Αποστολή Παρακολούθησης.

Στην εν λόγω αποστολή η χώρα μας συμμετείχε από 9 Νοεμβρίου 1995 μέχρι 12 Δεκεμβρίου 1995 με 4 στελέχη ενώ από 12 Δεκεμβρίου 1995 μέχρι 25 Ιανουαρίου 1996 με 2 στελέχη.