Πακιστάν – ΝΑΤΟ – Σεισμός 8ης Οκτ 05

Παροχή Βοήθειας από το ΝΑΤΟ στο Πακιστάν, Μετά τον Σεισμό τςη 8ης Οκτ 05

10 Οκτ 2005-31 Ιαν 2006

Στις 10 Οκτ 05, το Πακιστάν ζήτησε επίσημα την βοήθεια του ΝΑΤΟ, για τη υποστήριξη με ανθρωπιστική βοήθεια μετά  από τον καταστροφικό σεισμό της 8ης Οκτ 05.

Το SHAPE εξέδωσε, για την εν λόγω επιχείρηση, στις 11 Οκτ 05, το OPLAN 10305, που εγκρίθηκε τις απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας από τη NAC.

Βασικά στοιχεία της οργάνωσης της επιχείρησης, ήταν τα ακόλουθα:

α.  Το Ευρω-Ατλαντικό Κέντρο Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών (Euro Atlantic Disaster Response Coordination  Center – EADRCC), ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ των κρατών που προσφέρουν τη βοήθεια και των αρχών του Πακιστάν.
β.  Το  SHAPE και το JFC Lisbon, καθόρισαν πως θα μεταφερθεί η βοήθεια, μέσω μιας αερογέφυρας που θα συντονιζόταν από το ΝΑΤΟ.
γ. Εντός της Ευρώπης, η βοήθεια προς μεταφορά με την αερογέφυρα του ΝΑΤΟ, συγκεντρώθηκε σε στο αεροδρόμιο του Ramstein Γερμανίας, με εθνικά μέσα των κρατών που την προσέφεραν.
δ. Από το Ramstein, η βοήθεια, μεταφέρθηκε στο Πακιστάν με αεροσκάφη «στρατηγικών μεταφορών», αεροσκάφη τύπου C-130 της NRF, που προσφέρθηκαν από τα κράτη, καθώς και με τα  Εκπαιδευτικά Μεταγωγικά Αεροσκάφη (Trainer Cargo Aircraft- TCA) του NEAWFC,
ε. Στο Πακιστάν αναπτύχθηκε μια δύναμη 5000 ανδρών, που προήλθε από την ενεργοποίηση τμήματος της NRF – 5, με αποστολή την εκτέλεση των βασικών έργων υποδομής (επισκευές δρόμων, κτηρίων, γεφυρών, νοσοκομείων, σχολείων κλπ καθώς και για τη προώθηση της βοήθειας στις αρχές του Πακιστάν.
ζ. Τη διοίκηση της δύναμης ανέλαβε το στρατηγείο JFC Lisbon, με το Ισπανικό χερσαίο τμήμα του (HQ Valencia Land Component Command) και το Γαλλικό αεροπορικό τμήμα του (France Joint Force Air Command)
η. Στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας συγκεντρώθηκε επίσης η βοήθεια που προσέφεραν τα Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ για το Πακιστάν.
Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες που προσέφεραν ανθρωπιστική  βοήθεια στο Πακιστάν, με μία πτήση αεροσκάφους C-130. Εκτός από αυτό, ένα άλλο ελληνικό αεροσκάφος C-130 μεταστάθμευσε στο Ιντσιρλίκ και . μετέφερε υλικά του ΟΗΕ από Ιντσιρλίκ Τουρκίας προς το Ισλαμαμπάντ.

Το έργο του εν λόγω αεροσκάφους ήταν όπως παρακάτω:
Ημέρες Ανάπτυξης:  18 ΟΚΤ – 25 ΝΟΕ
Αποστολές  :   61
Ώρες Πτήσεως :   227 Ώρες
Φορτίο  :   244,880 Lbs – 586 m3

Ακόμη, στο πλαίσιο συμμετοχής μας στη στελέχωση του στρατηγείου της Valencia, στη δύναμη που αναπτύχθηκε στο Πακιστάν συμμετείχαν και τέσσερις έλληνες αξιωματικοί.
Η επιχείρηση περατώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2006.