Από την Δευτέρα 6 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Joint Fire Observer Course» (JFO Course), στις εγκαταστάσεις του  Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» στη Νέα Πέραμο.

Στην εν λόγω εκπαίδευση συμμετείχαν Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΣ, καθώς και με αντιστοιχο προσωπικό από την Βουλγαρία και την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Το JFO Course εντάσσεται στο πλέγμα των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με φίλες και σύμμαχες Χώρες, που έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ στον τομέα του Ειδικού Πολέμου, αποσκοπούσε στην εκπαίδευση και πιστοποίηση κατεύθυνσης πυρών χερσαίου και ναυτικού βομβαρδισμού και περιελάμβανε τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Αποστολές Εγγύς Αεροπορικής Υποστήριξης (Close Air Support – CAS).
  • Κατάδειξη από Ελεγκτές Τερματικής Καθοδήγησης (Joint Terminal Attack Controller – JTAC).
  • Υποστήριξη Αποστολών Αεροπορικής Απομόνωσης (Ground Assisted Air Interdiction – GAAI).