Νότιος Αφρική

Απρίλιος 1994 – Μάιος 1994

Με απόφαση της Ε.Ε. συγκροτήθηκε δύναμη παρατηρητών στη Νότια Αφρική, με ονομασία Αποστολή Ευρωπαϊκής Εκλογικής Ομάδας, η οποία εντάχθηκε στα πλαίσια της αποστολής του Ο.Η.Ε. στην περιοχή, με αποστολή την ασφαλή διεξαγωγή των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στην εν λόγω χώρα την 27η Απριλίου 1994 και τη συνδρομή στην ομαλή μετάβαση στη Δημοκρατία της Ν. Αφρική.

Στην εν λόγω δύναμη η χώρα μας συμμετείχε με δεκαέξι (16) Αξιωματικούς.

Η διάρκεια της αποστολής ήταν ένας (1) μήνας.