ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, Admiral Rob Bauer

    Αρχηγοί Άμυνας του ΝΑΤΟ

    Μόνιμη Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ