Καλώς ήλθατε στον Δικτυακό Τόπο της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός του δικτυακού αυτού τόπου είναι η ενημέρωση των στελεχών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και όλων όσων επιθυμούν, για το έργο και την αποστολή της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσα από την ενασχόλησή της με τα θέματα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ - CFSP) καθώς και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ - CSDP) της ΕΕ.

Η ΣΑ/ΕΕ διευθύνεται από τον Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο που φέρει βαθμό Αντιστρατήγου (ή αντίστοιχα Αντιναυάρχου-Αντιπτεράρχου) ο οποίος βοηθείται άμεσα στο έργο του από τον Αναπληρωτή ΣΑ/ΕΕ και Επιτελάρχη του Επιτελείου της Αντιπροσωπείας. Υπάγεται απευθείας στο ΓΕΕΘΑ. 

Ειδικότερα, ο Στρ. Αντιπρόσωπος, εκπροσωπεί τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στην ΕΕ και συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις-συσκέψεις της Στρατιωτικής Επιτροπής αντί αυτού. Ευθύνεται για την υποστήριξη των εθνικών μας συμφερόντων, την επιδίωξη των προτεραιοτήτων αμυντικής πολιτικής μας και την παρακολούθηση και χειρισμό όλων των θεμάτων στρατιωτικού ενδιαφέροντος της ΕΕ που αφορούν και τη χώρα μας. Στο έργο αυτό υποστηρίζεται από το Επιτελείο της ΣΑ/ΕΕ.

Αποστολή της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ (ΣΑ/ΕΕ) είναι:
Να προωθεί εθνικές θέσεις σε διάφορα διεθνή forum της ΕΕ, που σχετίζονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις και δυνατότητες της ΕΕ και να παρέχει στη Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (EUMC) και στο Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ (EUMS) στοιχεία, απόψεις, γνώμες, σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις των εθνικών αρχών, επί εθνικών και ευρωπαϊκών ζητημάτων, τα οποία ζητά και λαμβάνει έγκαιρα από τους αρμόδιους φορείς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). 
Για να φέρει σε πέρας το έργο της, εκτός από το ΓΕΕΘΑ, η ΣΑ/ΕΕ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ (ΜΑ/ΕΕ) καθώς και με τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων μας Δυνάμεων (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ).