ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 

Το 1996 για πρώτη φορά διοργανώθηκε το Σεμινάριο Διαχείρισης Κρίσεων με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ», ενταγμένο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “In the spirit of PfP” του ΝΑΤΟ. Τα επόμενα χρόνια το σεμινάριο διεύρυνε τον κύκλο συμμετεχόντων του περιλαμβάνοντας και χώρες εκτός του της πρωτοβουλίας PfP και καθιερώθηκε ως ένα από τα βασικά σεμινάρια του είδους διεξαγόμενο σε ετήσια βάση.

 

Μετά από μια δεκαετή διαδρομή ως εξειδικευμένο Σεμινάριο Χειρισμού Κρίσεων, το 2007 μετονομάστηκε σε Διεθνές Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων και τέθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ. Με αυτή την πρωτοβουλία το «ΑΘΗΝΑ» άνοιξε τις θύρες του σε ακαδημαϊκούς και αναλυτές διεθνούς κύρους, μεταπίπτοντας από ένα καθαρά επιχειρησιακό-στρατηγικό σεμινάριο σε ένα διεθνές forum εποικοδομητικών συζητήσεων  επί θεμάτων διαχείρισης κρίσεων σε γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

 

Από το 2010 και εντεύθεν αποφασίστηκε ότι η διεξαγωγή του συνεδρίου θα πραγματοποιείται ανά διετία με σκοπό την βελτιστοποίηση της παρακολουθούμενης θεματολογίας αλλά και την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Η ποιοτική αναβάθμιση και προβολή του Συνεδρίου συνεχίστηκε το 2011 με την δημιουργία ομάδων εργασίας (syndicates) επί εξειδικευμένων θεμάτων, η οποία αύξησε κατακόρυφα την προστιθέμενη αξία του στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας, παρέχοντας στην χώρα μας ένα ισχυρό “brand name”, αντίστοιχο μεγάλων συνεδρίων ασφαλείας του εξωτερικού.

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας  ποιοτικής αναβάθμισης του Συνεδρίου, αλλά και της περίληψής του στις επίσημες δραστηριότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., αποφασίστηκε φέτος αυτό να μετονομαστεί σε «Συνέδριο Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων ΑΘΗΝΑ 2014», περιλαμβάνοντας ευρύτερη θεματολογία προσανατολισμένη στις προκλήσεις και τα ενδιαφέροντα της εποχής.