Ταχυδρομική Διέυθυνση

 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Στρατόπεδο Παπάγου

Λεωφόρος Μεσογείων 227 - 231

15451 Χολαργός

Αθήνα

 

 

Σμχος Σταύρος Σταυρόπουλος

 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων

E-mail: s.stavropoulos@hndgs.mil.gr

Τηλ: 2106571225/  6983501000

 

Ανθσγος Συμεών Πάντζαλης

 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων

E-mail: s.pantzalis@hndgs.mil.gr

Τηλ: 2106574002