.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH 


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8ης ΕΣ


   Αποφοίτηση σπουδαστών 8ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΑΔΙΣΠΟ
...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

   Επίσκεψη Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Παναγιώτη Ευσταθίου ΠΝ  στην ΑΔΙΣΠΟ
   και διάλεξη με θέμα: "Αποστολή - Οργάνωση - Προοπτικές Αρχηγείου Στόλου"

...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Επίσκεψη Διοικητού Γ' ΣΣ/ NDC-GR Αντιστρατήγου Μιχαήλ Κωσταράκου στην
  ΑΔΙΣΠΟ και διάλεξη με θέμα: "Αποστολή - Οργάνωση - Προοπτικές Γ' ΣΣ/ NDC-GR"

...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

   Συμμετοχή της ΑΔΙΣΠΟ στο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρησης Κρίσεων "ΑΘΗΝΑ 11"
...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

   Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: "Πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις στις χώρες της Β.
   Αφρικής - Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις τους σε Ν. Ευρώπη και Τουρκία",
   την 24η Μαι 11
...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

   Εκπαιδευτική επίσκεψη σε μονάδες της ΠΑ περιοχής Θεσσαλονίκης
...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

   Επίσκεψη ειδικής "ομάδας εκπαίδευσης" από το Διακλαδικό Κέντρο Επιχειρή-
   σεων (Joint Warfare Center) που εδρεύει στο Stavanger της Νορβηγίας

...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

   Εκπαιδευτική επίσκεψη σε 1η Στρατιά, ΑΤΑ, CAOC-7 και Μετέωρα
...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

   Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: "Διαχείριση Επιχειρησιακού Στρες", την 7η Απρ11
...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

     Επίσκεψη - διάλεξη του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ)
  Κύπρου Στρατηγού Πέτρου Τσαλικίδη με αντικείμενο την Αποστολή και τις
  Προκλήσεις του  ΓΕΕΦ
...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: "New initiatives in an era of new Security
  Challenges", την 9η Φεβ 11
...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Επίσκεψη - διάλεξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου  με
  αντικείμενο   τη   διαμόρφωση   Πολιτικής  Εθνικής  Άμυνας   και  τις  εξελίξεις  -
  προκλήσεις του ΥΕΘΑ
...ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

   Υποδοχή σπουδαστών & Αγιασμός 8ης Εκπαιδευτικής Σειράς
ΑΔΙΣΠΟ
....ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: