.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Καθηγητές) 

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής αποτελούν:

        Μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί (προσωπικό της Σχολής).

        Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

       Αξιωματικοί γενικότερα εν ενεργεία (εε) ή εν αποστρατεία (εα) με πείρα σε ειδικά θέματα.

       Προσκεκλημένοι Αξιωματούχοι του κράτους και της Πολιτείας.


Εκπαιδευόμενο Προσωπικό

           Στην  Σχολή  φοιτούν  ανώτεροι  αξιωματικοί  των  τριών  κλάδων  των  ΕΔ βαθμού Ταγματάρχη-Αντισυνταγματάρχη του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), Πλωτάρχη- Αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και Επισμηναγού- Αντισμηνάρχου, της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Επίσης φοιτούν ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, του ΠΣ και του ΛΣ, ανώτεροι αξιωματικοί της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και αριθμός ανώτερων αξιωματικών συμμαχικών και άλλων φίλιων κρατών.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης  για  κάθε εκπαιδευτική περίοδο, είναι 10 μήνες.  Οι εξετάσεις εισαγωγής στην ΑΔΙΣΠΟ διεξάγονται μια φορά το χρόνο, με μέριμνα των κλάδων, δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν οι αξιωματικοί των τριών Κλάδων των ΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 14ο μέχρι και το 25ο έτος υπηρεσίας τους και φοίτησης με τη συμπλήρωση του 15ου μέχρι και του 26ου έτους υπηρεσίας τους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΑΔΙΣΠΟ, από το έτος 2010 οι προς επιλογή αξιωματικοί θα πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο First Certficate ή άλλη γλώσσα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίστοιχο επίπεδο.

Οργάνωση - Διεξαγωγή της Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση διαρκεί 44 εβδομάδες, διαιρείται σε δύο (2) εκπαιδευτικές περιόδους και κατανέμεται σε επτά (7) τομείς με τα παρακάτω αντικείμενα ανά τομέα εκπαίδευσης:

            Α΄ ΤΟΜΕΑΣ (Διάρκεια 1 εβδομάδα)

                    Ηγεσία - Διοίκηση - Διευθυντική.

            Β΄ ΤΟΜΕΑΣ (Διάρκεια 3 εβδομάδες)

                 Οργάνωση - Διοίκηση - Λειτουργία ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου.

             Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ (Διάρκεια 7 εβδομάδες)

            Πολιτική Εθνικής Άμυνας -  Εξωτερική Πολιτική -  Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΘΣΣ) - Παράγοντες Εθνικής Ισχύος - Εθνικά Θέματα - Στρατηγική - Διεθνείς Σχέσεις/Οργανισμοί - Διεθνές Δίκαιο.

            Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ (Διάρκεια 3 εβδομάδες)

            Διεθνές και Περιφερειακό Επιχειρησιακό Περιβάλλον - Αμυντικός Σχε- διασμός - Σύγχρονες Απειλές.

            Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ (Διάρκεια 7 εβδομάδες)

            Διαχείριση Κρίσεων -  Διαδικασία Λήψης Απόφασης -  Επιχειρησιακή Εκπαίδευση ανά Κλάδο.

            ΣΤ΄ ΤΟΜΕΑΣ (Διάρκεια 19 εβδομάδες)

           Σχεδίαση - Εκτέλεση - Υποστήριξη  Διακλαδικών  Επιχειρήσεων -   Διακλαδικών Ασκήσεων όπως φαίνεται στην προβολή.

            Ζ΄ ΤΟΜΕΑΣ (Διάρκεια 4 εβδομάδες)

                  Εκπαιδευτικά ταξίδια - επισκέψεις.

Διεξαγωγή της Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση υλοποιείται από τις τέσσερις Έδρες:

        Έδρα Επιχειρησιακής Σχεδίασης (ΕΕΣ).

        Έδρα Διακλαδικού Αμυντικού Προσανατολισμού (ΕΔΑΠ).

        Έδρα Ασφάλειας - Στρατηγικής (ΕΑΣ).

        Έδρα Διακλαδικών Επιχειρήσεων - Ασκήσεων (ΕΔΕΑ).

Στο πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, κατόπιν σχετικής πρότασής της και έγκρισης του ΓΕΕΘΑ, δύναται να περιλαμβάνονται και άλλα αντικείμενα ή τομείς, ανάλογα με τις εξελίξεις στα θέματα ενδιαφέροντος της Σχολής.

Εκπαιδευτικά Ταξίδια - Επισκέψεις

Τα εκπαιδευτικά ταξίδια εσωτερικού περιλαμβάνουν επισκέψεις στα Γενικά Επιτελεία, τα Διακλαδικά Στρατηγεία και τους Μεγάλους Σχηματισμούς του Έβρου και των Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, καθώς επίσης και σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής της Θεσσαλονίκης.

        Τα εκπαιδευτικά ταξίδια εξωτερικού περιλαμβάνουν επισκέψεις σε Στρατηγεία Συμμαχιών και Οργανισμών, που η χώρα μας συμμετέχει, όπου με τις επί τόπου ενημερώσεις δίδεται στους σπουδαστές η δυνατότητα απόκτησης μιας πλέον ολοκληρωμένης εικόνας του διεθνούς περιβάλλοντος.


 Μέθοδοι Εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση στη σχολή διεξάγεται κατά το πλείστον υπό μορφή σεμιναρίων και ασκήσεων και περιλαμβάνει:

      Παρουσιάσεις υπό μορφή διαλέξεων.

     Διαλογικές συζητήσεις των εξωτερικών ομιλητών και των σπουδαστών, τόσο στην αίθουσα όσο και στις ομάδες.

    Συζητήσεις κατά ομάδες για ειδικά θέματα - προβλήματα και εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων.

     Σεμινάρια - Επισκοπήσεις με ατομικές ή ομαδικές εργασίες και διατριβές όπως καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

     Σύνταξη Διατριβής επί θεμάτων που καθορίζονται από το ΓΕΕΘΑ και τη Σχολή.

      Διημερίδες - Ημερίδες.

      Συμμετοχή σε πολεμικά παίγνια και ασκήσεις.

           Εκπαιδευτικά  ταξίδια  τόσο  στο εσωτερικό όσο  και στο εξωτερικό,  ενημερωτικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας για την εθνική άμυνα και την ανάπτυξη της χώρας. Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: