.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ| Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH 

   
Η Σχολή προωθεί την:

    - Διεξαγωγή ρεαλιστικής, ποιοτικής και πολύπλευρης εκπαίδευσης και καταβάλλει προσπάθεια για την αναβάθμισή της.

    - Συνέχιση της συνεργασίας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

    - Περαιτέρω Εμπέδωση της διακλαδικότητας.

    - Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο (ESDC) με σκοπό την διεξαγωγή σεμιναρίων εκπαίδευσης σε θέματα ΕΕ.

    - Αναβάθμιση των σχολείων με διεθνή συμμετοχή με σκοπό την ανάδειξη του υψηλού επιπέδου της Σχολής και την προβολή της Χώρας.

    - Αξιοποίηση της λειτουργίας της Έδρας "ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" του ΠΑΜΑΚ ώστε να αποτελέσει δεξαμενή σκέψεως και προτάσεων γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος.

    - Συντήρηση - επισκευή και βελτίωση των ιστορικά διατηρητέων κτιριακών εγκαταστάσεων με προτεραιοποίηση.


 Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: