.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH  
Διοίκηση

 Ο Διοικητής της Σχολής είναι βαθμού Υποστρατήγου, Υποναυάρχου ή Υποπτεράρχου και ο Υποδιοικητής βαθμού Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου ΠΝ. Το έργο της Διοίκησης υλοποιείται από την Διεύθυνση Σπουδών, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση Υποστήριξης.

Διεύθυνση Σπουδών

 Ο Διευθυντής Σπουδών, βαθμού Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου ΠΝ, είναι υπεύθυνος για όλα τα ζητήματα εκπαίδευσης. Κατευθύνει και συντονίζει την οργάνωση, προπαρασκευή, διεξαγωγή και τον έλεγχο της εκπαίδευσης. Στη Διεύθυνση Σπουδών υπάγονται:

 Οι Έδρες Εκπαίδευσης

 Το Τμήμα Εκπαίδευσης

 Το Τμήμα Μελετών - Ερευνών και

 Το Τμήμα Πληροφορικής

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι συλλογικό και συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή, εισηγείται ή αποφασίζει για όλα τα θέματα έρευνας και Σπουδών της Σχολής. Ανάλογα με τη σύνθεσή του διακρίνεται:

         Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο  πλήρους σύνθεσης, υπό την προεδρία του Διοικητή της Σχολής.

Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο περιορισμένης σύνθεσης, υπό την προεδρία του Διευθυντή Σπουδών.

Διεύθυνση Υποστήριξης

          Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για όλα τα ζητήματα υποστήριξης Προσωπικού, Ασφάλειας και Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Μέριμνας, Γραμματειακής Υποστήριξης.

Ο         Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: