.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH  

Αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει σε ανώτερους Αξκούς των τριών Κλάδων των ΕΔ, διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού και στρατηγικού επιπέδου καθώς και επιμόρφωση σε βασικά θέματα γεωπολιτικής, με σκοπό την προαγωγή της ικανότητάς τους στη σχεδίαση, διεύθυνση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για την στελέχωση εθνικών και συμμαχικών διακλαδικών στρατηγείων στο εσωτερικό ή εξωτερικό και να τους καταστήσει ικανούς διοικητές και επιτελείς επιχειρησιακών σχηματισμών.

        Επιπλέον, η Σχολή, λειτουργεί και ως επιστημονικός και επιτελικός φορέας, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα Διακλαδικότητας, Άμυνας, Ασφάλειας και Γεωπολιτικής - Στρατηγικής, Εθνικού, Συμμαχικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.
Ο         Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: