.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH 
ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΣΠ


Το έμβλημα της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου απεικονίζει την πρόμαχο Αθηνά, με κράνος και ασπίδα και δόρυ, η οποία ως θεά της Σοφίας και του Πολέμου εκπροσωπούσε τη φρόνηση από την οποία πηγάζουν τα αγαθά: Ορθή Σκέψη, Ορθός Λόγος και Σωστή Ενέργεια.


"ΑΘΗΝΑ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΗΣΙΣ. ΑΦ’ ΗΣ ΤΡΙΑ ΑΠΟΓΕΝΝΑΣΘΑΙ ΑΓΑΘΑ. ΕΥ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ, ΛΕΓΕΙΝ ΚΑΛΩΣ ΠΡΑΤΤΕΙΝ Α ΔΕΙ"


Η απεικόνιση της προμάχου Αθηνάς ως διακριτικό της Σχολή καθιερώθηκε για πρώτη φορά την 1η Αυγούστου 1933, με το διάταγμα "περί κανονισμού στολής των Αξκών και Ανθυπασπιστών" ενώ τον Απρίλιο του 1968 καθιερώθηκε η γλαύξ (κουκουβάγια)  μετά ξίφους ενός παραλληλογράμου ως διακριτικό των επιτελών, το οποίο και απεικονίζεται στο έμβλημα της Σχολής.

ΑΣΠ

Η φράση  "ΑΕΙ ΤΑ ΕΠΙΓΙΓΝΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΕΙΝ" αναφέρεται από τον αρχαίο ιστορικό Θουκυδίδη (455-400 π.Χ.) στην ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπου οι Κορίνθιοι απευθυνόμενοι προς τους Λακεδαιμονίους επισημαίνουν: "ΑΝΑΓΚΗ ΔΕ ΩΣΠΕΡ ΤΕΧΝΗΣ ΑΕΙ ΤΑ ΕΠΙΓΙΓNΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΕΙΝ" δηλαδή είναι νόμος της ανάγκης, να υπερισχύουν πάντοτε στον πόλεμο όπως και στις τέχνες τα νεότερα, δηλαδή οι νέες ιδέες, τα νέα όπλα και οι νέες μέθοδοι.

Η παράσταση και η φράση του εμβλήματος δίνουν με ακρίβεια και πληρότητα την αποστολή της Σχολής, η οποία παρέχει στους Αξιωματικούς Ανώτατη Τακτική και Επιτελική Εκπαίδευση, στηριζόμενη στην ορθή σκέψη, τον ορθό λόγο και τη σωστή ενέργεια, για να είναι ικανοί να χειρίζονται τα προβλήματα ενός σύγχρονου πολέμου, ενώ παράλληλα παρακολουθεί, μελετά, δοκιμάζει και προτείνει νέες μεθόδους και νέες ιδέες, στοιχεία απαραίτητα για ένα σύγχρονο Στρατό.


 Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: