.                                                                                                                            ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Μετάβαση στο ΓΕΕΘΑ     .
"ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ"   
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ENGLISH Η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου στεγάζεται στο στρατόπεδο "Ταξιάρχου Λασκαρίδη Κωνσταντίνου" σε κτίριο εμβαδού 1910 τ.μ. καθώς και σε άλλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του παραπάνω Στρατοπέδου, συνολικής έκτασης οικοπέδου 150.737 τμ.

Η ανέγερση του κτιρίου άρχισε το 1911 επί Τουρκοκρατίας με προορισμό τη στέγαση της "Νέας Γεωργικής Σχολής".

Το στρατόπεδο πήρε το όνομά του από τον Ταξίαρχο Λασκαρίδη Κνωνσταντίνο που καταγόταν από το Μελένικο της Ανατολικής Μακεδονίας (σήμερα ανήκει στη Βουλγαρία).

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ

Το κτίριο είναι νεοκλασικού τύπου και θεωρείται αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του  "Ευρωπαϊκού Εκλεκτισμού". Έχει κάτοψη σχήματος "Ε" και αποτελείται από ημιυπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο.

Ο χώρος της κυρίας εισόδου που βρίσκεται πάνω στον άξονα συμμετρίας του είναι ιδιαίτερα τονισμένος με την ελαφρά προεξοχή όλου του κτιριακού τμήματος της όψης, τις ψευδοπαραστάδες στις γωνίες και το διαφορετικό ύψος από τα πλαϊνά τμήματά του. Το γείσο της επίστεψης είναι εντονότερο σε προεξοχή και στηρίζεται σε πυκνή σειρά φρουσίων ενώ το υψηλότερο στηθαίο της στέγης διαμορφώνεται υπερυψωμένο και κλιμακωτό.

Η αρχιτεκτονική σχεδίαση του κτιρίου είναι αγνώστου αρχιτέκτονα, προσομοιάζει όμως τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Ιταλού Vitaliano Poseli και εκτιμάται ότι είναι δικό του έργο. Η ανέγερσή του εκτιμάται ότι άρχισε το έτος 1911.

Κτήριο ΑΔΙΣΠΟ

Μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την Ελλάδα το 1912 το έργο παρέμεινε ημιτελές. Το έτος 1927 ολοκληρώνεται και χρησιμοποιείται από τις στρατιωτικές αρχές.

Στις 7η Ιανουαρίου του 1928 το κτίριο υφίσταται σοβαρές καταστροφές από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία και καθίσταται ακατάλληλο για χρήση. Το κόστος επισκευής του ανέρχεται σε 2.000.000 δρχ., ποσό μεγάλο για την εποχή εκείνη.

Το έτος 1930 διατίθεται η πίστωση αποκατάστασης των ζημιών και το κτίριο επανέρχεται στην αρχική του μορφή. Το 1931 γίνεται προσθήκη νέων κτιρίων στο στρατόπεδο για τη στέγαση Βοηθητικών Υπηρεσιών του Στρατού.

Στις 7 Ιουνίου του 1988 το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε το κτίριο ως "Έργο Τέχνης" και το χώρο που περιβάλλει αυτό, ως "Ζώνη Προστασίας". Οποιαδήποτε επέμβαση (επισκευή-συντήρηση-προσθήκη) στο κτίριο πραγματοποιείται με την έγκριση της 4ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του από το 1927 μέχρι σήμερα το κτίριο έχει χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως και έχει στεγάσει:
   α. Τη Σχολή Τεχνιτών και τη Σχολή Εφέδρων Αξκών Πυροβολικού από το 1934-1940.
   β. Την ΑΣΠ από το 1939-1940.
 γ. Μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος περίθαλψης τραυματιών και μετά την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα το 1941 ως αποθήκη εφοδίων και υλικών του Γερμανικού στρατού.  Μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς στέγασε την Βρετανική Ινδική Ταξιαρχία και τμήματα του Ελληνικού Στρατού (Κέντρο Διερχομένων Θεσ/νίκης - Αθήνας). Το έτος 1948 το κτίριο περιήλθε στην πλήρη κατοχή του Ελληνικού Στρατού και μέχρι το 1950 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών που είχαν προκληθεί κατά την διάρκεια του πολέμου.

Από το 1950 μέχρι το 2003 στο κτίριο επαναστεγάζεται η Ανωτάτη Σχολή Πολέμου. Από το 2003 στο κτίριο στεγάζεται πλέον και λειτουργεί η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ). Ιστοχώροι επιτελικών
 σχολών ΕΔ: